บทความที่มีประโยชน์

เราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำ ๆ

"เราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเป็นเลิศไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย" ~ อริสโตเติล

เช่นเดียวกันกับการย้อนกลับ: ปัญหาความล้มเหลวและปัญหาอื่น ๆ กลายเป็นนิสัยเช่นกัน คุณจะพัฒนาความสามารถพิเศษสำหรับสิ่งที่คุณฝึกซ้ำ ๆ เลือกสิ่งที่พวกเขาฉลาดหรือคุณอาจบรรลุความเป็นเลิศในสิ่งที่ไม่สำคัญกับคุณ

UPDATE : คำพูดนี้ไม่ได้มาจาก Aristotle จอห์นบาร์กาโยผู้อ่านชี้ให้เห็นว่ามันมาจากเรื่องของปรัชญาของวิลดูแรนท์ซึ่งสรุปความคิดของอริสโตเติลในลักษณะที่มีคารมคมคายมากขึ้น

"เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำ ... " | โครงการความสุขผ่านทาง Swissmiss